دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی لرستان

لطفا به منظور انتخاب صحیج وقت ابتدا جدول حضور پزشکان را بررسی کنید


مهمان گرامی خوش آمدید
به صفحه ي اطلاعات خوش آمديد
اطلاعات مرکز درماني :

مرکز آموزشي درماني امام خميني پلدختر

آدرس :

لرستان-پلدختر-ميدان بسيج-بلوار ابن سينا-بيمارستان امام خميني(ره)پلدختر

تلفن :

......

دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني استان لرستان


www.microafzar.com